• Friday, June 23, 2017

  [Супер ВИЦ] Офицерско градче

  Неголям гарнизон. Офицерско градче. Всички се познават. При заместникът по политическата част влиза съпругата на един от офицерите:
  - Господин Василев, представяте ли си, вчера започнах да пера ризата на мъжа ми и вижте какво намерих! И му показва дамски бикини.
  - Дааа, госпожо Николова... Вижте, оставете ми "вещественото доказателство", а ние вашия прелюбодеец ще измислим как да го накажем.
  Жената си тръгва, а заместникът си мисли - да сложа бикините в бюрото - не върви, в касата - също не върви... Сложил ги набързо в джобчето на ризата и забравил за тях. Вечерта се прибрал в къщи и се преоблякъл. Жена му започнала да пере ризата, отворила джобчето и намерила бикините. Отишла при мъжа:
  - Ах Васко, какъв си ми шегаджия! А аз тези бикини вече втори ден си ги търся и се чудя къде ли съм ги сложила...
  [Супер ВИЦ] Офицерско градче