• Wednesday, June 14, 2017

  [Много смях] вожда на едно африканско племе

  На вожда на едно африканско племе му се родило бяло дете.
  Извикал той белия мисионер и му казал:
  – Кажи сега, като много знаеш и като си единственият бял на стотици километри от тук, как е станало това с детето?
  Притеснил се мисионерът и започнал да мисли трескаво:
  – Ами виж, това сигурно е някаква игра на гените. Стават такива работи. Ето например, виждаш ли онова стадо кози? Всичките са бели, само тази по средата е черна. Помълчал вожда, помислил, и накрая казал:
  – Добре! Повече няма да вдигам шум за детето, но и ти си трай за козичката. . .
  [Много смях] вожда на едно африканско племе