• Wednesday, June 07, 2017

  [Забавен ВИЦ] В час по английски

  В час по английски език в училище дошъл инспектор от министерството на образованието, който седнал на последния чин до Иванчо. Учителката пишела на дъската, но изведнъж изпуснала тебешира. Тя се навела да го вдигне, след което довършила изречението на английски език. 
  – Деца, кой ще преведе това изречение на български език. 
  Иванчо вдигнал ръка. 
  – Кажи, Иванчо. 
  – Какъв задник! 
  Учителката изпаднала в шок. 
  – Иванчо, дай си бележника и утре да дойдеш в училище с родителите си!
  Иванчо, гневен си дал бележника и казал на инспектора: 
  – А вие, господине, ако не знаете, то поне не подсказвайте!
  [Забавен ВИЦ] В час по английски