• Thursday, June 08, 2017

  [Страшен ВИЦ] Женен мъж в изповедалнята

  Женен мъж отишъл в изповедалнята и признал на свещеника:
  - Имах връзка с една жена, ама почти.
  - Какво искаш да кажеш с това "почти"?
  - Ами съблякохме се, поотъркахме се един в друг, но аз спрях.
  - Това е същото, като да го вкараш. Не трябва да ходиш повече при тази жена. Сега кажи пет пъти "Аве, Мария" и пусни 50 долара в кутията за бедните.
  Мъжът напуснал изповедалнята, казал пет пъти молитвата, отишъл до кутията за бедните, поспрял за малко и понечил да си тръгне. Но свещеника го наблюдавал и отишъл при него:
  - Видях те, не пусна никакви пари.
  - Да, ама аз ги отърках в кутията, а нали вие казахте, че то е същото като вкарването?!
  [Страшен ВИЦ] Женен мъж в изповедалнята