• Friday, June 02, 2017

  [ЯК ВИЦ] Това признание го натъжило

  Това признание го натъжило, но той поискал да научи кога.
  – Първия път ти беше на трийсет и една – отговорила жената.
  – Спомняш ли си, искаше да започнеш бизнес, но никоя банка не ти даваше заем?
  После президентът на банката лично дойде вкъщи и подписа документите.
  Е…
  Съпругът се трогнал.
  – Искаш да кажеш, че си спала с президента на банката, за да мога да започна бизнеса си?
  Никой не е правил за мен нещо по-хубаво.
  Кога беше вторият път?
  – Спомняш ли си, когато ти беше на четирийсет и осем и получи инфаркт?
  Никой лекар не искаше да те оперира, но накрая доктор Форест се съгласи и ти оздравя.
  Е…
  Съпругът искрено се развълнувал.
  – Значи си спала с доктор Форест, за да ме спасиш?
  Ти си чудесна жена!
  А кога беше третият път?
  – Спомняш ли си, когато преди няколко години искаше да станеш президент на голф клуба?
  Но не ти достигаха петдесет и два гласа.
  Споделете, ако ви е било забавно!
  [ЯК ВИЦ] Това признание го натъжило