• Sunday, June 04, 2017

  [Главозамайващ ВИЦ] братя близнаци

  Живели в едно село, на брега на реката, двама братя близнаци. Единият имал лодка, а другият жена. Случило се така, че в един и същи ден жената на единия умряла, и лодката на другия потънала. Жената на местния свещеник решила да навести вдовеца и да го утеши. Пристигнала тя в дома на двамата братя, но попаднала на този с лодката.
  – Здравейте, аз идвам да ви поднеса съболезнованията си, такава загуба…
  – А, нищо особено, много ви благодаря, но не беше кой знае каква загуба.
  – ?
  – Ами тя беше много стара и изгнила. Да не говорим, че вонеше непрекъснато на риба.
  – ?
  – Да бе. Нямаше и никаква устойчивост. Качиш и се отпред – задницата и щръкне, качиш се отзад – предницата щръкне нагоре.
  – Но как стана всичко?
  – Ами как. Дадох я на трима приятели, но ги предупредих да я използват един след друг и не много често. Тия тримата да вземат да влязат в нея едновременно… И както може да се предположи тя се сцепила от единия край до другия…
  [Главозамайващ ВИЦ] братя близнаци