• Sunday, June 18, 2017

  [Главозамайващ ВИЦ] АЗ СЪМ ШЕФЪТ

  Един шеф се оплакал по време на заседание, че не среща нужното уважение от страна на персонала. Затова веднага след заседанието прескочил до един магазин и си купил табелка, на която пишело:
  - АЗ СЪМ ШЕФЪТ! 
  И я заковал на вратата на кабинета си. Когато се върнал след обяд, видял, че някой е залепил бележка върху табелката му, която гласяла:
  - Обади се жена ти, иска си табелката обратно!
  [Главозамайващ ВИЦ] АЗ СЪМ ШЕФЪТ