• Thursday, June 01, 2017

    [Смайващ ВИЦ] няма жена с две еднакви гърди

    – Казвам на мъжа ми, че няма жена с две еднакви гърди... Винаги едната е по-голяма, а другата по-малка...
    – А той?
    – А той идиотът ми вика: "Е как при тебе и двете са по-малки!"
    [Смайващ ВИЦ] няма жена с две еднакви гърди