• Sunday, June 11, 2017

  [ЯК ВИЦ] На прием в президентството

  На прием в президентството:
  – Защо сте угрижен, господин посланик?
  – Откраднаха ми златния часовник на вашия прием, господин президент.
  – Подозирате ли някого?
  – Онзи мъж със синия костюм.
  – Това е министърът на правосъдието. Сигурен ли сте, че е той?
  – Уви, да!
  След малко президентът на хунтата се връща при посланика:
  – Ето вашия часовник!
  – О, министърът сигурно се е почувствал неудобно?
  – Не, той нищо не усети…
  [ЯК ВИЦ] На прием в президентството