• Sunday, June 11, 2017

  [ЛУД ЛУД ВИЦ] с магарето в балкана

  Един човек замръкнал с магарето си в балкана. Изневиделица се натъкнал на някаква постройка с ограда и голяма порта с малко прозорче на нея. Почукал той на портата а от малкото прозорче се чул женски глас:
  – Добър вечер! Що щеш тука страннико?
  – Ами замръкнахме с магарето, та ако може да пренощуваме, че голям студ сви?
  – Много съжалявам, ама тук е женски манастир и мъже не се допускат! – отговорила жената.
  – Добре де, все пак сте Божи хора, няма ли да се смилите над нас?
  – Наистина много съжалявам, обаче това е абсолютно забранено!
  Тръгнал човекът да си ходи и говори на магарето:
  – Ееех, Марко! Както изглежда ще ни мръзнат големите х*йове тази вечер!
  Тогава от прозорчето се чул отново женския глас:
  – Аз му викам – влез, а той „Мрън, мрън, мрън…“
  [ЛУД ЛУД ВИЦ] с магарето в балкана