• Thursday, June 08, 2017

  [Смайващ ВИЦ] в кома

  Започнали да събират доброволци за войната в Косово. Иванчо чул, че било добре платено и отишъл. В един нещастен ден отишъл на бойното поле стъпил на мина. Няколко дена по-късно се събудил от кома и попитал медицинската сестра:
  - Жив ли съм?
  - Да жив сте - отговорила тя.
  - А цял ли съм?
  - Мммм да-а-а. Позакърпихме те колкото можахме.
  - Искам да ви помоля нещо - хайде вижте дали оная ми работа е на място.
  Медицинската сестра вдигнала чаршафа и с усмивка казала:
  - Да. Всичко си е на мястото.
  - А пише ли нещо?
  - Да. - усмихнато казала тя - Пише "ад".
  Войника като чул претреперал и изпаднал в кома - 2 месеца.
  След като дошъл на себе си, тя го попитала:
  - Какво толкоз казах? Казах ти, че пише "ад".
  - За това и припаднах. Преди пишеше "Иванчо ебача от Димитровград".
  [Смайващ ВИЦ] в кома