• Tuesday, June 06, 2017

  [Забавен ВИЦ] Професорът

  Попитали професор по математика:
  – Ще гласувате ли на предстоящите избори?
  – Не, разбира се. Имам си по-важни занимания – отвърнал той.
  – Но защо? Това е ваш граждански дълг! Вие сте обществено значима личност!
  – Знаете ли – отвърнал ученият, – аз съм математик и изчислих, че вероятността моят глас да повлияе на нещо, е близка до нулата.
  – Но какво ще стане, ако всички се покажат такива „умници” като вас? Изборите ще пропаднат!
  – Знаете ли… аз съм математик. И изчислих, че вероятността в нашата страна да се намерят толкова много умни хора също клони към нулата!..
  [Забавен ВИЦ] Професорът