• Friday, June 09, 2017

  [Уникален ВИЦ] Олигарх и бандит

  Олигарх и бандит обсъждали по-нататъшното си сътрудничество.

  Олигархът казал:

  – При нас всичко е ясно, но какво ще реши синът ми?

  Бандитът:

  – Нека да проверим.

  Сложи на масата хиляда долара, а аз ще сложа пистолета.

  Ще викнеш сина ти.

  Ако не вземе нищо, значи ще стане един достоен човек.

  Ако вземете парите, ще стане като теб, а ако вземе пистолета – като мен.

  Викнали сина на олигарха.

  С едната ръка момчето сложил парите в джоба си, с другата взел пистолета и си тръгнал.

  Олигархът и бандитът се спогледали:

  – А сега какво?

  Полицай ли ще стане?

  Споделете, ако ви е било забавно!
  [Уникален ВИЦ] Олигарх и бандит