• Friday, June 09, 2017

  [Убийствен ВИЦ] Три тъщи

  Три тъщи. 
  Първата: 
  - Моят зет чете списания за птиците, вероятно, като малък е мечтаел да стане орнитолог. 
  Втората: 
  - А моят чете кулинарни списания, готвач вероятно е искал да стане. 
  Третата: 
  - А съдейки по списанията, които чете моя, е мечтаел да стане гинеколог.
  [Убийствен ВИЦ] Три тъщи