• Friday, June 30, 2017

  [Смайващ ВИЦ] Прибира се в къщи семейна двойка

  Прибира се в къщи семейна двойка.
  Жената:
  - Мъжо, отивай да се приготвиш. Ще има с*кс!
  Мъжът отива в банята, къпе се, бръсне се, вода за уста, гаргари… влита в спалнята…
  Жената:
  - Размислих… Ще спя.
  Мъжът нищо. На другия ден се прибира на мотика, тръшва се на канапето и се провиква:
  - Женооооооооо… носи лиген, че ще повръщам…
  Жената тича с леген…
  Мъжът:
  - Размислих… Насрах се…
  [Смайващ ВИЦ] Прибира се в къщи семейна двойка