• Wednesday, June 14, 2017

  [Смешен ВИЦ] Стари приятели

  Стари приятели се срещнали случайно, след като не се били виждали дълги години.
  Единият от тях предложил да излязат на по кафе и да се видят. Другият обаче отказал:
  – Не мога, днес Василев няма да си е вкъщи.
  – Добре, тогава довечера?
  – Не може, Василев ще заминава в командировка.
  – Тогава утре или пък през седмицата?
  – Тази цялата седмица Василев няма да го има.
  Първият се ядосал и казал:
  – Е хубаво де, кой изобщо е този Василев!
  – Абе не го познавам, но спя с жена му…
  [Смешен ВИЦ] Стари приятели