• Saturday, June 03, 2017

  [Мръсен ВИЦ] Пръстите на ръката

  Циганин вика малкото цигане и му казва:
  – Слушай, сине, сега ще ти обясня, за какво са петте пръста на ръката. Виждаш ли го този? – показва палеца.
  – Виждам, тате.
  – Този е за хвърляне на зарове, за броене на карти. А този виждаш ли го? – показва показалеца.
  – Виждам, тате.
  – Този е като те вкарат в полицията да викаш, не бях аз – ей онзи беше… А тоя виждаш ли го? – показва безименния.
  – Виждам, тате.
  – Този много важно пръст, тати. С него може да оправиш вратовръзката на шефа, да му изтупаш ревера… А този (показва кутрето), той пък е много удобен да си бъркаш в ухото с него, в носа и…
  – Тате, а тоя средния що го пропусна, бе?
  – Малък си още. Като пораснеш, тогава ще ти кажа…
  Минали години, цигането станало голям циганин, оженило се и след първата брачна нощ отива при баща си:
  – Аре, бе, кажи за к’во е средният пръст?
  – Ти снощи с жената прави ли туй-онуй?
  – Правих.
  – Колко пъти?
  – Ми, три пъти…
  – Ами, ако беше поискала 5?
  – Е, тати, млад съм още, ще се справя…
  – А ако беше поискала 7?
  – Трудно, тати, ама щях да се пробвам…
  – А ако беше поискала 10?
  – Стига бе, тати, ти мене за какъв ме взимаш?
  – Е, точно затова е този пръст, сине – да я чукаш по главата и да викаш „Ти луда ли си, ма…“
  [Мръсен ВИЦ] Пръстите на ръката