• Friday, June 09, 2017

  [Готин ВИЦ] Този младеж обеща да се ожени за моята дъщеря

  Две жени отишли при цар Соломон, водейки със себе си един младеж. 
  - Този младеж обеща да се ожени за моята дъщеря! - казала едната. 
  - Не! Съгласи се да се ожени за моята дъщеря! - викнала другата. 
  Започнали да се карат, а цар Соломон помолил за тишина. 
  - Донесете ми най-големия меч! Трябва да го разделим на две. Всяка от вас ще получи половината! 
  - Звучи прилично! - казала първата жена. 
  Другата: 
  - О, господарю, моля, не проливай невинна кръв. Нека го вземат другата жена. 
  Мъдрият Соломон без да се забавил и миг: 
  - Младежът трябва да се ожени за дъщерята на първата жена! 
  - Но, господарю, тя искаше да го разцепипите на две - викнали от обкръжението на царя. 
  - Точно затова е ясно - казал мъдрият цар Соломон, - че това е истинската тъща.
  [Готин ВИЦ] Този младеж обеща да се ожени за моята дъщеря