• Thursday, June 08, 2017

  [Страшен ВИЦ] Старият хан

  Старият хан усещайки наближаването на сетния си час, събрал синовете си в шатрата и казал на най-големия Бат-Баян:
  – Вземи сине, едно копие и опитай да го счупиш!
  Взел Баян копието и го счупил.
  – А сега сине, вземи две копия и опитай да ги счупиш!
  Взел Баян двете копия и ги счупил.
  – Добре сине, а сега вземи всички останали 15 копия и опитай да ги счупиш…
  Грабнал Баян 15-те копия останали във бащината шатра и… ги счупил.
  – Ех, Баяне, Баяне… – промърморил стария хан.
  – С тоя твой фитнес, прост ще си останеш…
  [Страшен ВИЦ] Старият хан