• Friday, June 09, 2017

  [Страшен ВИЦ] конкурс за наемен убиец

  В ЦРУ се провежда конкурс за вакантно място за наемен убиец, последната задача е била: да влезеш в стая и с пистолет да застреляш собствената си жена. 
  Първия веднага се отказал. 
  Втория влезнал, след половин час излязъл целия потен:
  - Не мога да застрелям любим човек...
  Третия влезнал, чуват се викове, блъскане, след 5 минути излиза:
  - Защо гадове такива, халосни патрони сте ми пробутали, наложи се с табуретката да я пречукам. 
  [Страшен ВИЦ] конкурс за наемен убиец