• Saturday, June 10, 2017

  [Брутален ВИЦ] Ей,не бий жената бе

  Един мъж си ходи по улицата и вижда, как някакъв удря през ръцете жена, докато тя виси от балкона:
  Мъжът се провикнал:
  - Ей,не бий жената бе, помогни й!
  Той отвърнал:
  - Това не е жена бе, това е тъщата.
  - Я гледай звяра, как се е окопал!
  [Брутален ВИЦ] Ей,не бий жената бе