• Friday, June 23, 2017

  [Главозамайващ ВИЦ] сериозен проблем

  - Доктоpе! Имам много сериозен проблем. 
  Страдам от преждевременно изпразване.

  - Добре, съблечете се!

  Докторът хваща инструмента и започва 

  да го оглежда. По едно време казва:

  - Та, къде казвате е проблема?

  - На престилката ви, докторе!
  [Главозамайващ ВИЦ] сериозен проблем