• Monday, June 05, 2017

  [Жесток ВИЦ] Главният цигулар

  Диригентът пристига за репетиция, оглежда оркестъра и вижда, че главният цигулар го няма.
  – Къде е първата цигулка? – вика диригентът вбесен.
  Музикантите го гледат притеснено, сумтят…
  – Ами как да ви кажем… той… абе… отиде в тоалетната да… накратко, да се самозадоволява.
  Диригентът веднага се втурва към тоалетната. Отваря вратата и какво да види – вярно, оня се самозадоволява.
  – Ама на какво прилича това! – възмущава се диригентът. – Погледни се само! Срамота! И това ми било първа цигулка на оркестъра ми! Я по-високо ръката, по-гъвкаво в китката!
  [Жесток ВИЦ] Главният цигулар