• Wednesday, June 21, 2017

  [Готин ВИЦ] аз откога не съм била с мъж, вече забравих

  Една дама, не в първа младост, леко самотна, тръгнала да си купува хляб. По пътя видяла пиян мъж да се валя в една локва. Подминала го презрително, но се сепнала и се спряла:
  - Че е пиян, пиян е, че е мръсен - мръсен е. Ама аз откога не съм била с мъж, вече забравих. Ще го прибера, ще го изкъпя, ще изтрезнее и ще го употребя по предназначение. Само да взема хляб и се връщам да го взема.
  Купила хляба, върнала се обратно, но пияният в локвата вече го нямало. Седи нашата, бие се по главата и нарежда:
  - Овца с овца! С хляб не си се наяла!
  [Готин ВИЦ] аз откога не съм била с мъж, вече забравих