• Thursday, June 01, 2017

  [Жесток ВИЦ] Хитлер и Сталин си говорят

  Хитлер и Сталин си говорят.
  Хитлер му казал:
  – Предлагам ти да избием 6 000 000 евреи и 3 камили.
  Погледнал го странно Сталин и го попитал:
  – Защо 3 камили бе?
  Хитлер казал:
  – Видя ли, че никой няма да се сети за евреите.
  [Жесток ВИЦ] Хитлер и Сталин си говорят