• Thursday, June 01, 2017

  [Забавен ВИЦ] Младоженка излязла от душа, увита в халат…

  Младоженка излязла от душа, увита в халат.
  Младоженецът казал:
  – Вече няма нужда да се срамуваш – нали сме женени.
  – Тя си съблякла халата и му показала голото си тяло.
  – Леле – ахнал съпругът. – Нека те снимам.
  – Защо? – свенливо попитала булката.
  – За да мога вечно да нося красотата ти до сърцето си.
  Той я снимал и после също влязъл под душа.
  След няколко минути излязъл, увит в халат.
  – Защо носиш халат, скъпи? – попитала жена му.
  – Вече няма нужда да се срамуваш – нали сме женени.
  – Той си съблякъл халата и й показал голото си тяло.
  – Нека и аз ти направя снимка – казала тя.
  – Защо? – ухилил се мъжът.
  – За да мога да я увелича.
  Споделете, ако ви е харесало!
  [Забавен ВИЦ] Младоженка излязла от душа, увита в халат…