• Wednesday, May 31, 2017

  [Як ВИЦ] Блондинка постъпва в институт

  Блондинка постъпва в институт. След известно време я среща приятелка и пита:
  – Как си, муцка? Как е науката? Вземаш ли изпитите?
  – Отказах се, Цеце. Не можах да се преборя с изпита по математика.
  – Що, муцка?
  – Ами питаха ме какво е това тричлен на квадрат, а аз такова нещо не можах дори да си го представя.
  [Як ВИЦ] Блондинка постъпва в институт