• Tuesday, May 30, 2017

  [ЖЕСТОК ВИЦ] Мъж и жена, които никога не са се срещали преди се озовават в едно купе в спален вагон

  Мъж и жена, които никога не са се срещали преди се озовават в едно купе в спален вагон. След първоначалното смущение най-накрая успяват да заспят, жената на горната кушетка, мъжът на долната.
  Посред нощ жената се навежда към мъжа и прошепва:
  – Съжалявам, че ви безпокоя, но ми е много студено и се питам дали бихте ми подали още едно одеяло.
  Мъжът също показва глава с палав блясък в очите и казва:
  – Имам по-добра идея… Искате ли да се престорим на семейство?
  – Защо не? – изчуруликала жената, кикотейки се.
  – Добре! – казал той.
  – Тогава си вземете проклетото одеяло сама!
  [ЖЕСТОК ВИЦ] Мъж и жена, които никога не са се срещали преди се озовават в едно купе в спален вагон