• Thursday, May 18, 2017

  Второкласникът Иванчо

  Второкласникът Иванчо, пътувайки в колата с родителите си, попитал: 
  - Колко е часът? 
  Майката казала: 
  - Погледни си мобилния телефон. 
  В отговор на факта, че Иванчо забравил телефона си вкъщи, двата гласа на родителите упорито обяснявали, че при излизане от вкъщи, човек трябва да си вземе телефона, ключовете и парите. 
  - Е нали съм с вас! - опитал да се оправдае синът. 
  - И какво от това? - попитали родителите. - И ако спрем в магазина, и там се загубиш, няма да можеш да се обадиш, няма да имаш пари за автобусен билет до вкъщи, а там като стигнеш няма да имаш ключове да си влезеш. А ако, не дай боже, стане земетресение или наводнение? 
  След продължителните родителски заръки, бащата попитал: 
  - Е, сине, направили си необходимите изводи от нашия разговор? 
  Иванчо тъжно казал: 
  - Да! Не трябваше да питам за времето...
  Второкласникът Иванчо