• Monday, May 29, 2017

  Защо чичкото падна от стълбата?

  – Кажи, Марийке! Как мислиш? Защо чичкото падна от стълбата?
  – Ами сигурно не е спазил мерките за безопасност.
  – Много добре, Марийке! – казала учителката. – Ами ти Пепи, какво мислиш?
  – Ами възможно е чичкото да е пил алкохол преди да отиде на работа.
  – М-м-м добре! Възможно е. Ами ти Иванчо! Как мислиш? Защо чичкото строител падна от стълбата?
  – Чичкото падна от стълбата защото псуваше майка ми.
  – Така ли? – удивила се учителката. – И защо мислиш че това е причината?
  – Ами аз сам го чух да крещи: "Ей, малкия! Мамицата ти! Престани да друсаш стълбата!”
  Защо чичкото падна от стълбата?