• Saturday, May 20, 2017

  дългокрака красавица се качва в такси

  Една дългокрака красавица се качва в такси. Шофьорът видял за какво става на въпрос, но запазил хладнокръвие. Когато я закарал, където тя искала, я попитал:
  - Госпожице, докъде стигат тези две дъълги жици?
  - До котлона - отговорила тя.
  - А мога ли да си пекна моята чушка на вашия котлон?
  - В момента е зает, бъркам лютеница, но газовия е свободен!
  дългокрака красавица се качва в такси