• Sunday, May 14, 2017

  За къде се стягаш?

  Мъж стои пред огледалото и се бръсне. Жена му го пита: 
  - За къде се стягаш? 
  - Ще ходя на конни надбягвания. 
  - Днес няма да има надбягвания! - казва жена му. 
  - Откъде знаеш? 
  - Обади се твоята кобила.
  За къде се стягаш?

  верно ли е