• Saturday, May 27, 2017

  Един часът през нощта

  Един часът през нощта. По слабо осветена улица, с мъка се придвижва добре начерпен мъж. Точно в този момент се появява и полицай от нощния патрул.
  - Здравейте господине, къде така по това време?
  - Здравейте, ами аз на една конференция отивам. - отговорил пийналия.
  - Конференция по това време? - смаян пита полицая.
  - И за какво се отнася?
  - По няколко теми е, например - "Вредата от алкохола и тютюнопушенето при мъжете на средна възраст", "Лошият пример от пиянството при нравственото формиране на младото поколение", "Резкия срив на икономически нестабилния бюджет на семейството при системната злоупотреба с алкохол и цигари"... "С*ксуалната незадоволеност при жените, чийто съпруг редовно предпочита алкохола пред изпълнението на задълженията към половинката си."
  - И кой ще води тази конференция, господине? 
  - Жена ми разбира се, безплатно е, придружете ме, ако желаете.
  Един часът през нощта