• Wednesday, May 31, 2017

  [Главозамайващ ВИЦ] Иванчо се прибира вкъщи и пита баща си…

  Иванчо се прибира вкъщи и пита баща си:
  -Тате, каква е разликата между де факто и фактически?
  -Много просто Иванчо, ей сега ще ти обясня – казал бащата и пита жена си:
  -Ти с някой за 50 лв. ще легнеш ли?
  -Да, само да ми ги даде – отвръща жена му.
  Бащата пита по-голямата си дъщеря:
  -Ти за 100 лв. ще легнеш ли с някого?
  -Ще легна, стига да ми ги даде някой.
  Бащата пита по-малката си дъщеря:
  -Ти за 200 лв. ще легнеш ли с някой мъж?
  -Ще легна веднага – отвръща тя.
  -Виждаш ли, Иванчо, де факто имаме три курви вкъщи, а фактически нямаме един лев.
  [Главозамайващ ВИЦ] Иванчо се прибира вкъщи и пита баща си…