• Wednesday, May 17, 2017

  Някаква баба за пръв път трябва да напише чек

  Някаква баба за пръв път трябва да напише чек. Стои в банката и се чуди какво да прави. Чиновникът й казва:
  - Само се подпиши отдолу.
  - Как да се подпиша?
  - Ами както се подписваш като пишеш писма примерно.
  Бабата усърдно изписва:
  "Целувам ви всички. Баба"
  Някаква баба за пръв път трябва да напише чек