• Saturday, May 27, 2017

  в компанията на французойка и италианка

  Пена седи в компанията на французойка и италианка. Водят светски разговор. От дума на дума се стига и до с*кса. Французойката казала:
  - Ние французойките най-много се възбуждаме, когато ни целуват по шията и гърдите.
  Италианката на свой ред казала:
  - Ние пък, италианките, най-много се възбуждаме, когато ни целуват по срамните устни и вътрешната част на бедрата.
  А наша Пена, след дълго почесване рекла:
  - Уф, па я най-много се възбуждам, га Вуте, кат свърши, земе та го обрише у пердето. Ей, побесневам, казвам ви!
  в компанията на французойка и италианка