• Wednesday, May 17, 2017

  Ей сега, мръсницо!

  Първа брачна нощ. Младоженецът подготвя морално булката:
  - Сега ще си легнем ще правим любов. Първо малко ще те заболи, но после ще ти хареса.
  Започват здрав секс, и по някое време булката пита:
  - А кога ще ме заболи?
  - Ей сега, мръсницо! Само да свърша и ще те почна със шамари!
  Ей сега, мръсницо!