• Sunday, May 28, 2017

  Двама хобити си взели проститутка

  Двама хобити си взели проститутка. Отвели я в един мотел – единият хобит влязъл с нея в стаята, а другият останал да чака отвън. Но през затворената врата се чували странни звуци – някой викал: “Не мога да го направя! Не мога да го направя!”.
  На сутринта първият хобит попитал втория:
  – Е, как беше?
  Първият хобит отговорил:
  – Беше ужасно! Аз просто не можах да го направя!
  Вторият хобит поклатил глава с разбиране:
  – Дааа, проблеми с мъжествеността…
  – Не бе, не можах да се кача на леглото.
  Двама хобити си взели проститутка