• Saturday, May 13, 2017

  Съпругата се прибира пияна

  Съпругата се прибира пияна в къщи рано сутринта. Съпругът й започва да обикаля гневно около нея и да крещи:
  - Ако имах нож щях да те убия. Ако имах пистолет - щях да те застрелям.
  Тя повдигнала глава и му се сопнала:
  - А защо не пробваш с рогцата, а?
  Съпругата се прибира пияна