• Thursday, May 18, 2017

  Съпруг и съпруга се карали

  Съпруг и съпруга се карали и спряли да си говорят. След известно време, жената решила да се примири и казала: 
  - Добре, добре, не се цупи, и двамата сме виновни. 
  След кратка пауза, тя добавила: 
  - Особено ти!
  Съпруг и съпруга се карали