• Tuesday, May 16, 2017

  Един човек се жени за втори път

  Един човек се жени за втори път. След сватбата той казва на жена си: 
  - Скъпа, трябва да ти призная един свой голям недостатък: Често пъти се случва да съм безпричинно ревнив. 
  Жената се усмихнала очаровано: 
  - Няма смисъл да се притесняваш за това, при мен няма да ти се наложи да ме ревнуваш без причина.
  Един човек се жени за втори път