• Wednesday, May 31, 2017

  [Забавен ВИЦ] В един родилен дом объркали бебетата на негър, американец, германец и евреин

  В един родилен дом объркали бебетата на негър, американец, германец и евреин.
  Извикали бащите им да си ги познаят.
  Негърът казал:
  – Моето очевидно е онова черното.
  Американецът извадил един долар и го размахал. Едно от бебетата протегнало ръчички и той рекъл:
  – Ей това е моето.
  Немецът влезнал и ревнал:
  – Hail Hitler!
  Едно от бебетата се насрало веднага и той казал:
  – Това е еврейчето, другото е моето.
  [Забавен ВИЦ] В един родилен дом объркали бебетата на негър, американец, германец и евреин