• Friday, May 26, 2017

    Разговарят родителите на двама студенти

    Разговарят родителите на двама студенти:
    - Писмата на моя син понякога ме заставят да поглеждам в енциклопедията - казва не без гордост един от бащите.
    - Провървяло ви е - тъжно забелязва другият. - А пък писмата на моето момче непрекъснато ме карат да поглеждам в джоба си - ту за носната си кърпичка, ту за чековата си книжка...
    Разговарят родителите на двама студенти