• Tuesday, April 18, 2017

    Ченге се прибира пиян вкъщи

    Ченге се прибира пиян вкъщи. Гледа до вратата стоят мъжки ботуши, които не са негови. Влязъл в антрето и гледа чуждо мъжко палто виси на закачалката, а от стаята се чува пъшкане. Влязъл в стаята и какво да види? Някакъв тип чука жена му.
    - Стой – изкрещял ченгето!!!
    Прелюбодеецът се стреснал. Скочил от леглото. Побягнал и тръгнал да скача през балкона. В последния миг ченгето успял да го хване за оная работа. Но оня се изплъзнал. Паднал долу и побягнал. Ченгето в отчаяние извадил пистолета и гръмнал няколко пъти по него, но не го уцелил. Седнал, запалил цигара и се замислил: „Ебати! Изчука жена ми. Избърса си оная работа в ръката ми. А накрая дори го изпратих със салюти.”
    Ченге се прибира пиян вкъщи