• Thursday, April 20, 2017

  Еврейски войник

   Еврейски войник преследва с танк група палестински партизани в ивицата Газа. Те естествено обсипват танка с дъжд от куршуми. По едно време палестинците престанали да стрелят. Еврейнът отворил люка. Показал се отвън и извикал:
  - Ей, Мустафа, защо вече не стреляш?
  - Вай, вай... Свършихме патроните.
  Еврейнът се замислил за миг и след това извикал:
  - Ей Мустафа... ако искаш, мога да ти продам патрони? 15 долара за бройка устройва ли те? Склонен съм и на пазарлък.
  Еврейски войник