• Monday, April 17, 2017

  Петка пита Чапай

  Петка пита Чапай:
  - Другарю Чапай, какво е това нюанс?
  - Виж какво Петка. Трудно ми е да ти го обясня, но ако искаш мога да ти го покажа нагледно.
  - Добре, другарю Чапай.
  - Свали си гащите Петка и се наведи.
  Петка си свалил гащите и се навел. Чапай застанал зад него и му го втъкнал.
  - Виждаш ли сега, Петка – заобяснявал Чапай? – Ти имаш член в задник и аз имам член в задник. Но все пак има нюанс, разбираш ли?
  Петка пита Чапай