• Sunday, April 02, 2017

  Ти не умееш да се радваш на малките неща в живота!

  - Жена, ако оная ми работа беше такси, щях да съм богат!
  - Ако оная работа ти беше такси, щях да ти взема лиценза,
  докато не я стегнеш тая бричка!

  Ти не умееш да се радваш на малките неща в живота!

  - Ти не умееш да се радваш на малките неща в живота! 
  - Напротив! 
  - На кое си се радвал?! 
  - На гърдите ти, например!