• Wednesday, April 19, 2017

  В секс магазин влиза една бабка

  В секс магазин влиза една бабка. Постоянно се тресе. Пита продавача със тресящ се глас:
  - Изви-ви-ви-нявайте продава-ва-ва-вате ли изкуствени членове-ве-ве?
  - Да продаваме.
  - А имате ли-ли-ли едни такива-ва-ва с ей такава дължи-жи-жина. Някъде-е-е около 40 сантиме-ме-метра – бабата тресейки се показва с ръка.
  - Имаме. Да.
  А едни ей-ей-ей такива с така-ка-кава дебелина-на-на?
  - Имаме и такива.
  - А от тях има-ма-ма ли с вибрато-то-тор?
  - Има 5 модела.
  - Кажете ми-ми-ми моля ви се, как-как-как се изключва-ва-ва?
  В секс магазин влиза една бабка