• Thursday, April 13, 2017

  Седи си един в кухнята и сърба чорбица

  Седи си един в кухнята и сърба чорбица. Ама така, звучно, с вдъхновение, с чувство.
  Влиза тъстът му, скапан, брадясал, натъжен.
  - Сине, лоши новини. Жена ми, твоята тъща, умря...
  Младежът продължава да си сърба чорбицата. Никакви емоции, само темпото му се ускорява.
  Тъстът в недоумение:
  - Ти не чу ли? Няма я вече тъща ти, умря!
  Зетят лапва голямо парче хляб и отговаря:
  - Тате, чух те още първия път! Чакай само да свърша, съвсем на дъното остана, и тогава ще видиш бурна реакция!
  Седи си един в кухнята и сърба чорбица