• Sunday, April 09, 2017

  В какви мъже да инвестирате:

  В какви мъже да инвестирате:

  В какви мъже да инвестирате:
  1. Както не съществува идеален инвестиционен инструмент, така не съществува и идеален мъж. 
  2.Всички мъже, също както и инвестиционните инструменти, притежават три най-важни характеристики – надеждност, ликвидност и доходност. 
  3.Надеждните мъже като правило имат ниска доходност. Мъжете с големи доходи са ненадеждни. Ненадеждните мъже с ниска доходност са неликвидни. От тях е много трудно да се отървеш.
  4.Надеждните и доходни мъже са изключително ликвидни. Проблемът е там, че е много трудно да се намерят и още по-трудно да се задържат в инвестиционния портфейл. 
  5.Високото търсене на надеждни и високодоходни мъже води /понякога внезапно/ до това, че те губят или своята надеждност, или своята доходност. 
  6.Диверсифицирайте. За избягване на големите жизнени загуби при разумна доходност се препоръчва 70% от времето да се влага в надеждни, нискодоходни мъже, 25% в няколко високодоходни и не повече от 5% в надеждни и високодоходни. 
  7.Ако внезапно ви се представи възможност да завладеете контролния пакет на надежден и високодоходен мъж, това значи, че някъде нещо не забелязвате